Rådgivning

Skatterådgivning

  • Skatterådgivning
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Rådgivning til iværksættere i forbindelse med opstart af virksomhed
  • Rådgivning og assistance i forbindelse med implementering af nyt ERP-system
  • Driftsoptimering og rådgivning i forbindelse med optimering af forretningsgange
  • Ansættelse af medarbejdere i økonomiafdelingen
  • Sparring med ledelsen
  • Deltagelse i forhandlinger med banker/forsikring/revisor